Polityka prywatności

RODO i Polityka Cookies

Niniejsze postanowienia Polityki Prywatności dotyczą ustalenia zasad przetwarzania danych osobowych, w szczególności gromadzenia, przechowywania oraz wykorzystywania danych osobowych użytkowników serwisu https://www.filaborafb.com/ zwanych dalej „Klientami”. Polityka Prywatności swoim zakresem obejmuje dane przekazywane bezpośrednio przez Klienta.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres biuro@filaborafb.com.

RODO

Administratorem danych osobowych jest:

FILABORA FB Kołpa & Kołpa
Spółka Komandytowa
33-140 Lisia Góra 
Ul. Tarnowska 7
NIP: 9930679433
REGON: 387504284
KRS: 000100990

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z zasadami wynikającymi z obowiązujących przepisów w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą o ochronie danych osobowych dalej „RODO”.

W wykonaniu postanowień RODO SPRZEDAWCA informuje, że:

 1. w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących w tym

zakresie praw użytkownik może kontaktować się z nami drogą mailową na adres:

biuro@filaborafb.com

 1. podanie danych osobowych przez Klientów Sklepu jest dobrowolne, aczkolwiek w niektórych przypadkach konieczne do realizacji Zamówień oraz korzystania z innych funkcjonalności Sklepu i serwisu,

 2. dane osobowe Klientów przetwarzane będą na potrzeby związane z realizacją Zamówień

(prawidłowej realizacji sprzedaży Towarów, zaś niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy kupna-sprzedaży skutkuje odmową zawarcia tejże umowy), jak też ich wysyłki,

rejestracją w Sklepie (stworzenie Konta) oraz w przypadku udzielenia stosownej zgody – również do marketingu towarów i usług oferowanych przez SPRZEDAWCĘ oraz innych funkcjonalności Sklepu i powiązanego z nim serwisu,

 1. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie rejestracji Klienta Sklepu, marketingu towarów i usług oraz udziału w innych usługach jest udzielona przez Klienta zgoda,

natomiast w przypadku zakupu towarów przetwarzanie danych jest konieczne w celu realizacji umowy,

 1. dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Klienta zgody lub maksymalnie do 3 lat od momentu zrealizowania zamówienia, w przypadku Klientów

 2. dane osobowe Klientów Sklepu SPRZEDAJĄCY może przekazywać do podmiotów obsługujących Sprzedawcę w zakresie niezbędnym do prowadzenia Sklepu, jego obsługi i realizacji

zamówień (usługi teleinformatyczne, bankowe, księgowe, prawne, kurierskie).

 1. każdy Klient Sklepu ma prawo żądać od SPRZEDAWCY dostępu do swoich danych, ich sprostowania (poprawiania),

przenoszenia i usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

W związku z przetwarzaniem przez SPRZEDAWCĘ danych osobowych, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do

Prezesa urzędu ochrony danych osobowych w przypadku uznania, że jego dane osobowe narusza RODO,

 1. każdy Klient ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane

na podstawie wyrażonej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego

dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem,

Klient lub użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane, poprzez akceptację Regulaminu oświadcza, że został zapoznany z przysługującymi mu prawami wynikającymi z RODO (wymienionymi w pkt. 3 powyżej).

Polityka Cookies

Serwis posługuje się tzw. plikami cookies (ciasteczka) w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Informacje zarejestrowane w plikach cookies używane są m.in. w celu dostosowania Serwisu do indywidualnych potrzeb Użytkownika.

 

Większość plików „cookies” to tzw. cookies sesji, które są automatycznie usuwane z dysku twardego po zakończeniu sesji (czyli po wylogowaniu się lub zamknięciu okna przeglądarki). Niektóre z plików „cookies” pozwalają na rozpoznanie urządzenia końcowego Użytkownika w trakcie ponownego odwiedzania Serwisu – nie są usuwane w sposób automatyczny, zapisują się na urządzeniu końcowym. W przypadku urządzeń mobilnych analogicznie, jak w przypadku urządzeń stacjonarnych zastosowany został mechanizm przyjmowania plików „cookies”, umożliwiający zapamiętywanie informacji

związanych z danym Użytkownikiem.

 

Oprócz informacji zawartych w plikach cookies Serwis nie zbiera żadnych innych informacji w sposób automatyczny.

 

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a) Dostosowanie zawartości Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz optymalizacja korzystania ze stron internetowych. Pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i wyświetlić stronę internetową dostosowaną

odpowiednio do jego potrzeb;

b) Tworzenie statystyk umożliwiających zrozumienie sposobu, w jaki użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych. Pomaga to ulepszyć strukturę stron oraz ich

zawartość;

 

W ramach Serwisu internetowego stosujemy następujące rodzaje plików cookies:

a) Pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu internetowego;
b) Pliki cookies zapewniające bezpieczeństwo;
c) Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron Serwisu;
d) Pliki cookies funkcjonalne, umożliwiają zapamiętanie ustawień wybranych przez Użytkownika np. w kwestii języka, rozmiaru czcionki, itp.;
e) Pliki cookies reklamowe, umożliwiają dostarczanie użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich indywidualnych zainteresowań.

 

Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczone w urządzeniu Użytkownika. W każdej chwili Użytkownik może dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

Brak dokonania przez Użytkownika zmian w ustawieniach przeglądarki skutkujących wyłączeniem przyjmowania plików „cookies” i korzystanie z Serwisów oznacza zgodę Użytkownika na wykorzystanie plików „cookies” na zasadach opisanych w niniejszej Polityce.

 

Wyłączenie plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach Serwisu.

 

Pliki cookies umieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane następnie przez współpracujących Serwisem reklamodawców oraz partnerów.

 

Ze względów bezpieczeństwa zalecane jest korzystanie z najnowszych dostępnych wersji przeglądarek internetowych.

 

Część plików „cookies” umieszczanych w przeglądarkach Użytkowników służy celom marketingowym. Pliki te pozwalają zrozumieć jakimi treściami Użytkownik może być zainteresowany oraz wyświetlać reklamy w oparciu o te zainteresowania. W ramach Serwisu mogą więc być wyświetlane reklamy w oparciu o zachowania Użytkowników na innych stronach.

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies. Określa zasady, sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od klientów i użytkowników serwisu internetowego.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki. Wchodząc na tę stronę lub korzystając z niej i przesyłając nam jakiekolwiek dane osobowe użytkownik akceptuje warunki niniejszej polityki prywatności.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w oparciu o postanowienia Kodeksu cywilnego oraz pozostałe obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych („Ustawa”).

 

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem Twoich danych osobowych jest

  FILABORA FB Kołpa & Kołpa
  Spółka Komandytowa
  33-140 Lisia Góra 
  Ul. Tarnowska 7
  NIP: 9930679433
  REGON: 387504284
  KRS: 000100990
  (Administrator).
 2. Kontakt z Administratorem
  Adres do korespondencji:

  FILABORA FB Kołpa & Kołpa
  Spółka Komandytowa
  33-140 Lisia Góra 
  Ul. Tarnowska 7

  Telefon: 663623052

  e-mail: biuro@filaborafb.com

 

III. Zasady ochrony danych osobowych

 1. Przetwarzamy dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

 2. Dokładamy szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód) oraz obszarów przetwarzania dozwolonych prawem.

 3. Dbamy o to, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z zasadami dotyczącymi merytorycznej poprawności oraz adekwatnie do celów w jakich zostały zebrane.

 4. Przetwarzamy dane przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane, a dodatkowo przez okres w jakim jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 5. Zapewniamy poufność, integralność oraz rozliczalność przetwarzanych przez nas danych osobowych.

 6. Przetwarzane przez nas dane osobowe będą przekazywane osobom trzecim wyłącznie, gdy jest to niezbędne w ramach realizacji umowy lub podjęcia innych działań na Twoje żądanie, na podstawie ciążącego na nas obowiązku ustawowego, naszego prawnie uzasadnionego interesu lub jeżeli wcześniej wyraziłeś na to zgodę. Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, a ponadto usługodawcy zewnętrzni, dostawcy systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi IT, usługi księgowe, prawne, doradcze, analityczne, marketingowe, operatorzy pocztowi i kurierzy, operatorzy systemów płatności elektronicznych i banki w zakresie realizacji płatności oraz organy uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 7. Przetwarzane dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

 1. Sposoby pozyskiwania danych

 

Dane osobowe są pozyskiwane poprzez:

 1. formularze wypełniane online – informacje gromadzone są dzięki formularzom dostępnym na naszej stronie, służącym do celów kontaktowych, zgłoszenia pytań oraz wyrażenia uwag;

 2. kontakt bez pośrednictwa sieci – na stronie internetowej znajdują się różne numery telefonów i faksów oraz adresy email, pod którymi można się z nami kontaktować;

 3. podczas korzystania z zasobów strony https://www.filaborafb.com/ – gromadzone są informacje o użytkownikach za pośrednictwem plików takich jak „cookies” lub „web beacons”.

 • Cookies – to małe pliki tekstowe nazywane „ciasteczkami”, wysyłane przez nasz serwis internetowy i zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika (komputerze, laptopie, smartfonie). Używamy ich dla dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb oraz zainteresowań użytkowników serwisu Administratora, zrozumienia sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z naszego serwisu oraz stałego udoskonalania naszego serwisu internetowego, czyniąc go jeszcze przyjaźniejszym i lepiej dostosowanym do potrzeb użytkowników. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania ze strony Administratora.

 • Web beacons – elektroniczne elementy graficzne (zwane również web bugs, clear gifs albo trackers), które umożliwiają określenie liczby użytkowników, którzy odwiedzili naszą stronę, dzięki kliknięciu na ogłoszenie dotyczące naszych produktów i usług ze strony innej firmy. Web beacons gromadzą informacje w ograniczonym zakresie, należy do nich numer cookie, czas i data otworzenia strony oraz opis strony, na której znajduje się web beacon. Nasze strony nie zawierają web beacons umieszczonych przez innych ogłoszeniodawców, ale korzystamy z usług osób trzecich w celu zbierania dla nas tych danych.
  W związku z tym, że web beacons są stosowane w połączeniu z cookies, można je dezaktywować poprzez wyłączenie cookies lub zmianę ustawień cookies w przeglądarce.

 1. W jakim celu są wykorzystywane zebrane przez nas dane

 1. Dane osobowe są wykorzystywane:

 2. do celów realizacji usług i dostaw produktów zamówionych przez klientów oraz związanych z tym czynności (np. składania reklamacji) – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

 3. obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

 4. W przypadku uzyskania odpowiedniej zgody, dane wykorzystywane są również w celach marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora na podstawie art. 6 ust. 1lit. a) RODO.

 1. Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji

Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.

 

VII.  Prawa użytkownika

 1. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji dostaw produktów i usług oferowanych przez Administratora jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 2. Administrator respektuje prawa przysługujące każdej osobie, której dane przetwarza: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w inny sposób istotnie na nią wpływa.

 3. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, osoba ta ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, iż nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 4. Osoba, której dane przetwarzamy może skorzystać ze swoich uprawnień poprzez skierowanie do Administratora pisma, w którym przedstawi swoje żądania.

 5. Osoba, której dane przetwarzamy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że jej prawa zostały naruszone.

 6. Zapytania i żądania w związku z przetwarzaniem danych osobowych kierować można elektronicznie na adres e-mail wskazany w punkcie II (Kontakt z Administratorem).

 

VIII.  Zmiany dotyczące polityki prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności. Na zmiany w polityce ochrony prywatności mogą mieć wpływ zmiany w sferze ustawodawczej w zakresie ochrony danych osobowych, a także inne czynniki. O wszelkich zmianach klienci i użytkownicy zostaną bezzwłocznie poinformowani na stronie internetowej Administratora.

FILABORAFB sp z o.o sp. k.
ul. Tarnowska 7, 33-140 Lisia Góra
biuro@filaborafb.com

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Polityka prywatności.